Stel je volgt meer dan een half miljoen varkens van geboorte tot slacht.

 

Je registreert hun individuele groeicurve, voeropname en slachtresultaat én noteert eventuele medicaties of behandelingen. Wat een schat aan informatie en kennis levert dat op! En denk eens in wat je daarmee aan resultaatverbetering kan bereiken. In de UK doen ze het al, met AgriSyst als softwarepartner.

De Agricultural and Horticultural Development Board (AHDB), de Britse Land- en Tuinbouw ontwikkelingsraad, houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling om de agrisector op voorsprong te brengen. In het 1e kwartaal van 2019 startte de AHDB met het Precision Pig Programme; een onderzoek naar de groei en ontwikkeling van individuele varkens in samenwerking met twaalf varkensbedrijven, drie universiteiten en onderzoeksinstituten. Daarbij selecteerden ze AgriSyst in het aanbestedingstraject als deskundig softwareleverancier om de enorme hoeveelheid data vast te leggen. “Voor ons een prachtige rol in dit prestigieuze project. Een jas die ons als gegoten zit”, vertelt Marc Cox, algemeen directeur, vol trots. “Gedurende drie jaar volgen we elk individueel varken van geboorte tot slacht op twaalf commerciële- én onderzoeksbedrijven. Deze bedrijven hebben gemiddeld achthonderd zeugen wat uiteindelijk leidt tot de dataverzameling van zo’n 200.000 individuele dieren per jaar en ruim 500.000 in totaal. Een omvangrijk onderzoek, dat nog niet eerder op dergelijke schaal is uitgevoerd.”

Boerenpraktijk, wetenschap en technologie komen samen
“Gedurende de onderzoeksperiode wegen de varkenshouders alle biggen bij geboorte, tussentijds én verzamelen ze alle slachtgegevens, die weer aan de individuele varkens worden gekoppeld”, legt Marc uit. “Ook noteren ze alle behandelingen, eventuele medicatie of andere bijzonderheden. De betrokken universiteiten gebruiken de enorme hoeveelheid data voor een wetenschappelijke analyse. Daarbij maken ze ook gebruik van Artificial Intelligence (AI) waarbij een systeem leert de data correct te interpreteren en toe te passen in nieuwe taken. Denk bijvoorbeeld aan het voorspellen van een optimaal aflevermoment van varkens op basis  van het actuele voeropnamepatroon van een afdeling.”

AgriSyst softwarepartner
De hardware partners binnen dit programma leveren de transponders die alle biggen bij geboorte krijgen, de readers en weegschalen. AgriSyst levert alle software zoals het zeugen-, biggen- en vleesvarkensmanagementsysteem inclusief mobiele software in de vorm van een App op de smartphone of handheld-unit. Tevens maakt AgriSyst de managementrapportages en benchmarks rondom voeropname, gewichtsontwikkeling en slachtanalyse. Met als doel om de productie nauwgezet te volgen én verbeteren. Zes van de twaalf varkensbedrijven zijn in de 1e maanden van het project overgestapt op PigExpert software van AgriSyst, waaronder de proefbedrijven van 3 universiteiten. De andere bedrijven zullen de komende maanden nog volgen.

Bewezen trackrecord
“De AHDB koos in dit programma voor ons als softwarepartner, omdat wij de enige partij waren die alle benodigde facetten konden bieden: de managementsystemen, individuele diermonitoring én mobiel werken”, licht Marc toe. “Zo’n vijftig procent van ons totale klantenbestand werkt al mobiel. Dus we hadden een bewezen trackrecord. Het individueel volgen van varkens doen we al sinds 2012, ook dat bleek een sterk punt in de aanbesteding.”

“Andere aanbieders konden weliswaar een deeloplossing bieden, maar voor varkenshouders is het cruciaal dat ze in hun stal zoveel mogelijk met één geïntegreerde oplossing kunnen werken. De varkenshouders hebben zowel het personeel als de uren niet beschikbaar om te werken met verschillende apps en computerprogramma’s.” 

Efficiëntere, veiligere vleesproductie
Het uiteindelijke doel van het project is om het productieproces te verbeteren, kosten te reduceren en kwaliteit te verbeteren. “Met dit project krijgen we meer inzicht in de ontwikkeling van groei en voederconversie en de spreiding tussen varkens. Het moet leiden tot economische vitaliteit van de varkenssector en een efficiëntere, veiligere vleesproductie. Indirect levert het dus ook een voordeel op voor milieu en volksgezondheid. En de resultaten uit het onderzoek brengen onze kennis ook weer op een hoger plan”, concludeert Marc met een tevreden glimlach. In de zomer van 2020 worden de eerste resultaten van het onderzoek verwacht.

Ook aan de slag met onze software?Heeft u ook interesse om met onze software aan de slag te gaan? Met een managementsysteem of het individueel volgen van dieren? Of wilt u graag mobiel werken in de stal? We begeleiden u bij de overstap en richten de managementrapportages volledig naar uw behoeften in. Informeer eens bij onze consultants naar onze werkwijze via tel. +31 495 747 104 of mail naar info@agrisyst.com.