Sparren met adviseurs op basis van waardevolle informatie: dat wil iedereen!

Voer- en fokkerijadviseurs spelen samen met de dierenarts een belangrijke rol bij varkenshouders. Ze komen op bezoek bij veel verschillende bedrijven en geven advies over o.a. voersoorten en vaccinaties. Ook hebben ze verwachtingen van de prestaties van de dieren. Als adviseur wil je natuurlijk niet alleen verhalen en informatie van de ene boer naar de andere overbrengen. Hoe zorg je er nou voor dat je een waardevol en gedegen advies kunt geven? Varkenshouders willen immers graag zakendoen met adviseurs waar ze echt mee kunnen sparren, iemand met gefundeerde adviezen en waardevolle managementinformatie.

Een advies gebaseerd op cijfers, daar heb je wat aan

Als varkenshouder heb je uiteindelijk te weinig aan adviseurs die onvoldoende voorbereid op bezoek komen. Ze zien weliswaar veel bedrijven maar hebben niet altijd alle klanten in het vizier. Wanneer een bezoek onvoldoende wordt voorbereid, dan geeft men na een stalbezoek een advies op basis van de ervaring van die dag. Eigenlijk op onderbuikgevoel. Natuurlijk is het belangrijk een beeld van de stal te hebben, maar je wilt wel een advies dat ook gebaseerd is op cijfers en feiten. Daar heb je echt wat aan.

In een paar minuten bedrijven scannen

Gelukkig is er voor adviseurs een makkelijke en efficiënte manier om bedrijven te volgen op afstand. Met de ConsultantMonitor, een op maat gemaakte monitoring voor dierenartsen en bedrijfsadviseurs, beschik je altijd over de meest actuele gegevens die bovendien zijn omgezet naar waardevolle ondernemersinformatie. Denk aan data van zeugen en ook slacht- en voerdata, en dat alles in een overzichtelijk wekelijks rapport. Hiermee kan een bedrijfsadviseur in een paar minuten tijd alle bedrijven scannen en eenvoudig de hoofdpunten eruit lichten. Hij of zij heeft daardoor snel inzichtelijk welke klanten meteen aandacht nodig hebben en komt veel beter voorbereid bij de klant aan.

Partnership met varkenshouders

,,Je gaat een partnership aan met je klanten”, vertelt Rudy van den Heuvel van De Heus Voeders B.V. ,,Van ingewikkelde data naar praktische managementinfo, alle gegevens worden automatisch toegezonden, mits de betreffende varkenshouder hiervoor toestemming geeft. Hierdoor wordt er efficiënter gewerkt en worden bezoeken beter voorbereid. Voor ons is het de kunst de data te lezen en op basis van onze kennis te komen tot het beste voeradvies. De samenwerking leidt tot toegevoegde waarde voor onze klanten.”

Info uit verschillende datasystemen

De ConsultantMonitor is een handige tool als je als adviseur twintig tot veertig bedrijven op de voet volgt. Je ziet meteen de verschillende bedrijven naast elkaar. Ook voor ondernemers met meerdere bedrijven is het een uitkomst. Bovendien is het niet nodig met bepaalde software te werken, de monitor verzamelt data uit allerlei systemen wereldwijd. Uit verschillende voersystemen, slachterijen en zeugen managementsystemen komt een uniforme rapportage rollen. Zo heb je meteen inzicht in actuele cijfers en signaleer je actuele trends die je één op één kunt vergelijken.

Meteen inspringen waar nodig

Wat een verschil met vroeger! Toen maakte de varkenshouder, vaak na herhaalde navraag van zijn adviseur, ’s avonds een backup van de data en stuurde dit door ter analyse. Tegenwoordig hebben ondernemers en adviseurs wel wat anders aan hun hoofd. Als de adviseur langskomt, wil je niet dat hij op basis van oude gegevens zijn conclusies trekt, dan loop je achter de feiten aan. Natuurlijk is het zinvol wanneer varkenshouders en adviseurs zelf analyses maken, maar je moet wel eerst in een oogopslag kunnen zien wat op hoofdlijnen niet in orde is. Met de ConsultantMonitor volg je continu de belangrijkst bedrijfsprocessen en spring je meteen in waar nodig. De varkenshouder hoeft geen gegevens meer op te sturen en de adviseur hoeft er niet meer bij diverse mensen achteraan.

Breng een ondernemer naar een hoger plan

Als gebruiker van de ConsultantMonitor ontvang je eens per week een rapportage met actuele cijfers van verschillende bedrijven naast elkaar, en per bedrijf een verdiepend rapport dat handig is om ter voorbereiding van een bezoek te bekijken. Als dit aanleiding geeft nog dieper op de data in te gaan, heb je flexibele software tot je beschikking. Daarnaast kun je ook benchmarken en de resultaten vergelijken met de rest van de sector of andere relevante referenties. Dit helpt om snel de specifieke sterktes en zwaktes van een bedrijf te herkennen. Stel dat je ziet dat binnen een bedrijf zeugen bij de eerste of tweede worp minder goed presteren dan de markt, dan kun je op zoek naar de oorzaak en verbeteringen aangeven. Zo geef je efficiëntere en effectievere bedrijfsadviezen en breng je samen met de ondernemer het bedrijf naar een hoger plan.

PS: Wil je meer weten? Klik dan op consultantmonitor