AgriSyst VoerConversieMonitor

AgriSyst VoerConversieMonitor biedt

  • Automatische verwerking van weegdata
  • Wekelijks geactualiseerd overzicht van weegdata i.c.m. voeropname
  • Actuele dagelijkse voederconversie in een overzichtelijk rapport
  • De overzichten zijn afgestemd op uw persoonlijke wensen
  • U ziet in één oogopslag welke varkens uw rendement bepalen!

Uw rendement

  • Automatisch inzicht in welke varkens en onderdelen uw rendement bepalen
  • Actuele gewichtsontwikkeling en voerconversie
  • Aan de hand van deze praktische informatie kunt u direct actie ondernemen ter verbetering van uw bedrijfsrendement

Houbensteyn Groep uit Ysselsteyn: Geen werk, wel waardevolle data

De Houbensteyn Groep uit Ysselsteyn (Limburg) werkt sinds begin 2019 met de VoerConversieMonitor.

Het bedrijf heeft een omvang van 5.000 zeugen en 30.000 vleesvarkens. Martin Houben, de eigenaar, legt uit hoe efficiënt zij de gewichtsmonitoring ingeregeld hebben. “In zeven vleesvarkenshokken van ongeveer twintig varkens staat een ‘slimme’ weegschaal staan. Deze staat zó opgesteld dat de varkens, die van de ene kant naar de andere kant van het hok lopen, via de doorloopweegschaal moeten. De weegschaal weet of er één of twee varkens op staan en registreert zo’n 300 wegingen per groep per dag. Daaruit berekent hij het gemiddelde gewicht van dat hok. De data van de weegschaal en de voergift van het brijvoerventiel zijn gekoppeld aan de Weegmonitor-software van AgriSyst. De medewerkers noteren opmerkingen over behandelingen, temperatuur, afleveringen, etc. Vervolgens krijg ik wekelijks ons bedrijfsspecifieke rapport in mijn mailbox. Zo kost het ons geen extra tijd in de stal, maar bouwen we waardevolle kennis op. We gaan zo van algemene groeimodellen naar praktische werkelijkheid.”

Kennis is macht
De ondernemer is enthousiast over de eerste inzichten: “Zo zien we op ons bedrijf dat een afdelingstemperatuur boven de 25 graden nauwelijks invloed heeft op de voeropname en groei, maar onrust in de stal, door bijvoorbeeld het uitladen van varkens, wel. De clou is om de data om te zetten naar managementinformatie. Het rapport van AgriSyst helpt ons daarbij, maar we moeten wél zelf de conclusies trekken. Het motiveert de medewerkers om hier mee bezig te zijn. Zo zeer dat we in onze nieuwe stal twaalf weegschalen gaan plaatsen. Ik ben er van overtuigd dat de varkenshouderij van de toekomst niet meer zonder deze data kan.”


VoerConversieMonitor: onmisbaar voor varkenshouders van de toekomst

Ook in Oekraïne vindt de VoerConversieMonitor zijn weg. Op een groot varkensbedrijf, verdeeld over meerdere locaties, volgen ze sinds een aantal jaar de gewichtsontwikkeling van de gespeende biggen en vleesvarkens. “We zijn hier destijds mee gestart om groei en voederconversie te monitoren”, vertelt de bedrijfsleider. “Medewerkers wegen de biggen en vleesvarkens op de centrale gang met een groepsweegschaal. De data noteren ze in een Excelsheet. Wekelijks wegen we 250 biggen en 150 vleesvarkens. Dat is uiteraard erg arbeidsintensief, maar tevens een snel signaleringssysteem bij fouten. Én omdat we verschillen tussen stallen kunnen meten is het een goede motivatie voor het personeel om verbeteringen te realiseren”, zegt de bedrijfsleider met een glimlach. Op twee locaties zijn ze nu met de AgriSyst Weegmonitor gestart om data makkelijker te analysen en resultaten eenvoudiger te monitoren. “Op onze brijvoerbedrijven zijn we in staat om groei en voederconversie wekelijks te volgen aangezien de voergift gekoppeld is aan de weeggegevens. Zo zien we direct wat het effect is van nieuwe grondstoffen in het rantsoen, een gewijzigde voersamenstelling of een ander voerschema. Op onze droogvoerbedrijven lukt dit helaas niet, omdat we de voergift niet per afdeling kunnen registreren.” Een tip heeft de Oekraïense bedrijfsleider ook: “Weeg altijd op hetzelfde moment van de dag. Een gevulde maag kan al een enorm verschil betekenen in het gemiddelde gewicht, zeker op brijvoerbedrijven.”