AgriSyst start lokaal in Belgie

AgriSyst is al verschillende jaren actief in België en heeft nu besloten om haar dienstverlening voor de Belgische markt onder te brengen in een Belgische onderneming. Dit past in de filosofie om iedere lokale markt ook lokaal te bedienen. In andere landen gebeurt dit steeds in samenwerking met lokale partners. Ook voor de Belgische markt is dit niet anders en zal naast AgriSyst ook de Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders aandeelhouder worden, samen met Agfo-Made BV.

AgriSyst België BV zal vanuit het kantoor in Drongen starten met twee medewerkers, om de Belgische klanten te ondersteunen bij de opstart en het gebruik van PigExpert en andere AgriSyst producten. Commercieel directeur AgriSyst, Twan van Dijk, legt uit dat de opstart van AgriSyst België zeer goed aansluit bij de activiteiten van AgriSyst in andere landen van Europa. “Hoewel de Belgische varkenssector niet de omvang heeft als bijvoorbeeld de Spaanse of Duitse markt, zien we mogelijkheden in België om verder te ontwikkelen in de breedte én in de diepte. Zeker door de samenwerking met de andere aandeelhouders die, net als ons, een sterke focus hebben op data en business intelligence, én tegelijk, net als ons, het belang beseffen van goede data om tot een efficiënte keten te komen.

De troeven van AgriSyst zijn de state-of-the-art management software voor de gehele varkensketen, mobiel werken en data oplossingen in het kader van precisielandbouw. In de eerste plaats voor de producent natuurlijk, zodat die met meer en betere data meer rendement kan halen uit zijn bedrijf. Maar ook voor de handelaren, KI-stations, voeradviseurs en bedrijfsdierenartsen heeft AgriSyst topproducten om data te gebruiken om tot een beter rendement te komen. Twan van Dijk benadrukt dat de strikte vertrouwelijkheid van data een belangrijk punt van geloof is.

De positie van AgriSyst in de keten is die van van een strikt neutrale speler, waarbij data, monitoring en business intelligence de gehele keten ondersteunen in haar streven naar steeds grotere efficiëntie. Tot slot wil Twan van Dijk nog meegeven dat begin 2020 PigExpert een Italiaanse innovatie-award in de wacht sleepte. Op de Britse “Pig World New Product Award” in mei 2020 bezette PigExpert de tweede plaats. Terwijl in 2019 AgriSyst als partner geselecteerd werd voor een drie jaar durend onderzoeksproject van de Britse Brancheorganisatie AHDB, waarbij data vanaf de geboorte van de big tot en met de slachthaak worden vastgelegd en geanalyseerd