Benchmark - van levensbelang voor een toekomstgerichte varkenshouderij

De varkenshouderij is een enorm competitieve bedrijfssector, altijd gericht op verbetering. Wil je als varkenshouder je positie waarborgen voor de toekomst, dan is het zaak je prestaties objectief te beoordelen. Maar hoe weet je op welk niveau je zit? Hoe vergelijk je jouw prestaties met anderen? En hoe kom je erachter of je zelf vooruitgang boekt?

Waar moet een goede benchmark aan voldoen?

Gelukkig bestaat er onder veel Nederlandse varkenshouders de bereidheid anoniem gegevens met elkaar te delen. Daardoor zijn we als AgriSyst in staat onze klanten een objectieve en transparante benchmark te bieden. Belangrijke criterium voor een goede benchmark is dat de gegevens die gebruikt worden representatief zijn en op een identieke manier zijn opgebouwd. Daarom is de AgriSyst benchmark opgebouwd op basis van ruwe data van bedrijven uit de sector en worden alle gegevens van in totaal meer dan 400.000 nederlandse zeugen op identieke wijze verwerkt. Alle informatie over de dieren van aangesloten varkenshouders zijn in één database geladen. Wat de benchmark zichtbaar maakt is gebaseerd op alle ruwe data van deze bedrijven, geen bedrijfsgemiddelden. De cijfers zijn niet mooier gemaakt dan ze zijn. En zodra een nieuwe varkenshouderij wordt toegevoegd, dan komen ook data uit het verleden erbij.

Wat kun je als bedrijf met een benchmark?

Het eerste wat een benchmark oplevert is een objectief beeld van jouw relatieve positie; hoor je bij de beste of juist bij de onderkant? Daarnaast geeft de benchmark je een helder beeld van je eigen prestaties en je sterke en zwakke punten. Doordat de benchmark je ook inzicht geeft in de prestaties van anderen, kun je in plaats van naar jezelf te kijken, ook kijken naar wat anderen presteren. Dit geeft je voor je eigen bedrijf de mogelijkheid om als eerste te focussen op de punten waar de meeste winst te behalen is.

Toewerken naar een realistisch doel

De AgriSyst benchmark vindt op veel productiekengetallen plaats, tot op detailniveau. Wil je bijvoorbeeld verder kijken dan alleen een verbetering op het aantal biggen per zeug per jaar? Dan kan je ingaan op details door de prestatie per worpnummer te bekijken; hoe is de eerste worp ten opzichte van de tweede en derde? Zo zet je de benchmark in als een krachtige tool. Vergelijk het met een rapport op de middelbare school; niet iedereen is overal even goed in. Door naar individuele kengetallen van je eigen en andere bedrijven te kijken, kun je naar een realistische potentie toewerken voor een kengetal.

Inzicht in historische ontwikkeling

Onze sector staat erom bekend dat iedereen beter presteert in de tijd. Daarom heeft het weinig zin te kijken of je dit jaar beter presteert dan vorig jaar, dat doet iedereen immers al. Beter zou zijn te onderzoeken of je bedrijf meer of minder is veranderd. Stel, je werkt eraan de overlevingskans van je biggen te vergroten en je ziet hierin verbetering. Verbetert het dan ook ten opzichte van andere bedrijven? De AgriSyst benchmark geeft inzicht in de ontwikkelingen in de tijd; de relatieve positie van het moment, maar ook die van vorig jaar, of vijf jaar geleden. Je krijgt als het ware een historisch perspectief van jouw ontwikkeling ten opzichte van anderen.

Gebruik de benchmark voor een gezonde toekomst

Een benchmark dien je niet te vaak maar wel met vaste regelmaat uit te voeren op basis van de meest actuele gegevens. De AgriSyst benchmark wordt per kwartaal uitgegeven en hiermee zorg je ervoor dat je kort op de bal speelt. De benchmark houdt je een spiegel voor. Door deze met de belangrijkste personen binnen en rondom je bedrijf te bespreken, kun je een verbeterplan voor de komende maanden opzetten. Op die manier ben je in staat om toekomstgericht te blijven ondernemen.