Big data: gaat dat echt over biggen?

Big data: gaat dat echt over biggen?

Big data, informatiemanagement, kunstmatige intelligentie, machine learning; woorden die we bijna dagelijks lezen of horen in het nieuws. In onze traditionele landbouwsector zal het zo’n vaart niet lopen, denken we dan. Zoiets moderns komt in een behoudende sector als de landbouw toch niet voor?

Nieuwe datatechnologie belangrijk voor de varkenssector

Niets is minder waar. In de akkerbouw worden machines met GPS data, drones om oogsten te beoordelen en andere moderne technieken al breed ingezet. Sommigen herinneren zich misschien dat we in de jaren ’80 en ’90 voorop liepen op het gebied van automatisering. Computergestuurde voerinstallaties en klimaatregelingen bestaan al tientallen jaren. Eind tachtiger jaren was het op een boerenbedrijf al normaal om een PC met sectorspecifieke management software te hebben staan.

Data ondersteunen de varkenshouder

In de varkenshouderij zijn we dagelijks bezig met big data en informatiemanagement. Misschien noemen we het anders, maar onze klanten en andere betrokkenen kijken iedere dag naar speciaal voor hen op maat gemaakte informatie, gebaseerd op uitgebreide dataverzameling. Om nou vervolgens uren naar data te staren en oneindig veel tabellen en lijsten te bekijken, heeft weinig zin. Het is cruciaal dat de verzamelde data op de juiste manier wordt omgezet naar waardevolle informatie. Zo gepresenteerd dat de gebruiker met zijn of haar kennis de best mogelijke beslissing kan nemen voor het bedrijf.

Mobiele apparatuur, barcodes en praktische software

Om data te gebruiken dien je natuurlijk wel data vast te leggen. Iets dat zich de laatste jaren enorm heeft ontwikkeld. Met name door het gebruik van mobiele apparatuur, elektronische oornummers, barcodes op stalkaarten en praktische software. Hiermee leg je eenvoudig en met weinig inspanning steeds meer data vast. Wij laten al tien jaar zien dat onze manier van data verzamelen en verwerken rendement oplevert.

Big data gaat over biggen, en nog veel meer…

Als varkenssector staan we nu voor de volgende uitdaging: meegaan met de nieuwe technologie. Ons bedrijf kijkt actief naar de mogelijkheden. Hoe kunnen we nieuwe technieken zoals beeld- en videoanalyse praktijkrijp maken voor onze klanten? Wist je bijvoorbeeld dat software heel snel en foutloos het aantal varkens in de groep kan tellen door heel veel foto’s van groepen varkens te bekijken? Een techniek die veel beter werkt dan de mens.

Alert zijn op nieuwe ontwikkelingen

De varkenshouderij hoeft niet het vliegwiel te zijn om nieuwe technologie te ontwikkelen, maar de techniek gaat dusdanig snel vooruit, dat we wel heel alert moeten zijn om het op tijd toe te passen. Een enorme uitdaging waar wij graag in mee gaan!