De veelzijdigheid van de slachtinformatie

 

Voor wat betreft het slachten, wegen en classificeren zijn de rechten van de varkenshouder goed geborgd en niet voor discussie vatbaar. Europese regelgeving schrijft voor dat de objectiviteit van de waardebepaling van het karkas moet zijn vastgelegd in nationale regelgeving. In het kader van markttransparantie heeft de EU regels opgesteld waaraan slachters moeten voldoen. Deze regels zijn ge├»mplementeerd in nationale wetgeving. Zo geldt voor Belgi├ź dat de regels gelden voor slachterijen die minimaal 200 varkens per week slachten. In Nederland zijn de regels van kracht vanaf 500 slachtvarkens per week.

 

Lees het volledige artikel geschreven door Rob van Ginneken, gepubliceerd in het vakblad Varkensbedrijf.