Even voorstellen: Janine Roemen, projectmanager

 

De klantwens inventariseren, analyseren en vertalen naar een ontwikkeltraject. Proces- en budget bewaken en de juiste kennis en kunde betrekken bij het project. Als iemand het overzicht weet te behouden, is het Janine wel. Als nieuwe projectmanager bij AgriSyst heeft ze de touwtjes stevig in handen. We stellen haar aan u voor.

 

Met een opa als melkveehouder en een afgeronde studie aan de HAS in Den Bosch op zak, stroomt de agrarische sector volop door haar bloed. Haar carrière startte Janine bij ZLTO als projectleider met als thema diergezondheid, waar ze deel uit maakte van (Europese) trajecten om het antibioticagebruik in de veehouderij terug te dringen. Janine coördineerde de werving van veehouders voor deelname, organiseerde de coaching per bedrijf en zorgde ervoor dat het gehele project op rolletjes verliep. In dat opzicht lijkt haar nieuwe job bij AgriSyst best op haar vorige baan. Met één groot verschil: Bij AgriSyst starten projecten vanuit de wens van de klant, niet van hogerhand. En dat belangrijke aspect maakt het voor haar juist zo aantrekkelijk.

 

Klantwens als uitgangspunt

“Ik wil in mijn werk graag betekenisvol zijn voor boeren. Een positieve bijdrage leveren aan de agrarische sector, want die heeft me altijd getrokken”, zo vertelt Janine enthousiast. “Varkenshouders zijn echte ondernemers. De bedrijven groeien groter en krijgen steeds meer personeel. De behoefte aan betrouwbare data om op te sturen neemt daardoor sterk toe onder varkenshouders. Die behoefte vult AgriSyst in door data te vertalen naar managementinformatie. De varkenshouder is hiermee in staat om te sturen op rendement. Het geeft me veel voldoening als ik in de rol van projectleider een bijdrage aan kan leveren in het realiseren van maatwerk.”

 

Persoonlijk en professioneel

Janine is begin februari gestart en voelde zich direct op haar plaats. “AgriSyst heeft een compact team waarin iedereen elkaar kent en het persoonlijk contact met de klant belangrijk is. De sfeer is gemoedelijk maar professioneel en het is mooi om te zien dat AgriSyst de markt en haar klanten goed kent. Zo zijn er soms al applicaties voorbereid nog vóórdat de markt er om vraagt, maar waar steeds meer behoefte aan is. Doordat we ons puur op de varkenssector focussen, maken we snelle stappen in innovatie en productontwikkeling.”

 

Meteen aan de slag

“Het is fijn dat ik me nu in de varkenssector specialiseer en mijn kennis kan omzetten in meerwaarde voor de klant. Mijn ervaring vanuit mijn vorige functie komt goed van pas”, lacht Janine.