Gooi niet onnodig geld weg: gebruik de juiste managementinformatie!

Varkenshouders die varkens leveren voor de slacht krijgen van Nederlandse en Duitse slachterijen resultaten terug. Was de karbonade te groot of te klein? Wat was het percentage mager vlees? Hoeveel te lichte en te zware dieren zijn er die week afgeleverd? Het uitbetalingssysteem van Nederlandse slachterijen verschilt per slachthuis en ook de Duitsers hebben een andere manier om de waarde van het dier te bepalen. Overzicht houden wordt knap ingewikkeld, helemaal als er driehonderd dieren op een lijst staan. Uit die brij aan informatie haal je nooit de juiste managementinformatie. Is het niet mogelijk om snel en simpel te kunnen zien wat de varkens hebben opgeleverd?

Hoe zie je snel en simpel wat jouw dieren hebben opgeleverd?

Varkens moeten het juiste gewicht hebben, te veel vet of te weinig vlees levert nou eenmaal niets op. Om een goed rendement te halen spelen allerlei verschillende factoren een rol, denk aan samenstelling van het karkas, genetische aanleg en manier van voederen. Als je niet ziet waar je in de fout gaat, gooi je onnodig geld weg. Wat kost dat te zware of te lichte varken nou eigenlijk?

Hapklare informatie op één A4

Verschillende varkensboeren maken gebruik van de zogenaamde SlachtMonitor. Dit instrument geeft een uniforme rapportage, onafhankelijk of de dieren naar een Duitse of Nederlandse slachterij zijn gegaan. De gegevens zijn vergelijkbaar en verwerkt tot hapklare informatie: overzichtelijke tabellen op één A4-tje. Hierop zijn per afdeling de geleverde varkens te zien, hoeveel er te licht en te zwaar zijn én het financiële resultaat.

Actuele informatie

Stel jouw dieren zijn op maandag geleverd, dan krijg je dinsdag automatisch de informatie binnen via mail of telefoon. Zelf zoeken is niet meer nodig en je kunt meteen voor de komende week de afleverstrategie bijstellen. Omdat de informatie actueel is, heb je er gevoel bij en matcht het nog met je eigen waarneming. Met de SlachtMonitor volg je eigenlijk continu het bedrijfsproces: steeds word je geïnformeerd of het bedrijf de goede of verkeerde kant opgaat en kun je bijsturen. De resultaten bespreek je direct met medewerkers in de stal om ze meteen voor de week erna te verbeteren. Met eenvoudige aanpassingen is er vaak snel tot 1 euro per varken te verdienen!

Weegschaal, voerstrategie of beerkeuze aanpassen?

En op termijn zijn er trends te volgen, omdat je actief met de resultaten bezig bent. Daardoor is de lijn en het verband te zien en kom je er snel achter waar reserves zitten. Wat kost dat te lichte varken eigenlijk? Had je die niet beter nog even kunnen houden en later verkopen? Wellicht rendeert het de dieren te wegen om ze beter te kunnen sorteren? Misschien is een andere voerstrategie nodig, of een andere beerkeuze? Het effect hiervan laat nog even op zich wachten, maar het resultaat van de aanpassing is goed te volgen. En de uiteindelijke opbrengst? Een hoger rendement!

Lees hier "Bewezen in de praktijk"