VetAsyst - Nieuwe intelligente software voor dierenarts en veehouder

LH Vet Group start samen met de oprichters van AgriSyst de ontwikkeling van slimme software ter ondersteuning van dierenarts en veehouder onder de naam VetAsyst. VetAsyst biedt een interactieve koppeling tussen veterinaire informatie en smart farming data uit de stal en creëert hiermee waardevolle nieuwe stuurinformatie ter verbetering van gezondheid, -welzijn en rendement in de veehouderij. Het systeem kan actief samenwerken met managementsystemen en andere databronnen van zowel dierenartsen, veehouders als andere ketenpartners.

VetAsyst biedt een platform, waarin iedere dierenarts en veehouder wordt uitgenodigd om deel te nemen. Dit platform is het antwoord op de groeiende vraag van ketens, retail en consument naar transparantie en traceerbaarheid van zaadje tot karbonaadje. Bovendien vermindert VetAsyst de administratieve last van diergeneeskundige handelingen voor zowel dierenartsen als veehouders in Europa. De software is toegankelijk via app en pc.

Voldoen aan specifieke wensen van de veehouderij
LH Vet Group is een keten van dierenartsenpraktijken voor landbouwhuisdieren in Nederland, Duitsland en België. In Nederland opereren ze vanuit de naam Lintjeshof. Commercieel directeur Marcel Koppens van Lintjeshof: "De reguliere praktijkmanagement systemen  zijn waardevol voor het managen en besturen van onze dierenartspraktijken. Voor ons werk in de veehouderij hebben we echter specifieke wensen. Met deze stap zetten we in op een nieuw platform, waarin dierenarts en veehouder beter kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld door veterinaire informatie te verbinden met gegevens uit de stal. Smart farming vraagt om slimme data koppelingen in de productieketen, en daarin is diergezondheid een essentieel onderdeel. Wij zijn ervan overtuigd dat VetAsyst hierin een voorname bijdrage gaat leveren."

Platform voor dierenarts en veehouder
AgriSyst bedient het merendeel van ondernemende varkenshouders in Nederland en Duitsland en is actief in vrijwel alle EU landen en daarbuiten met het management system PigExpert en AgriSyst Monitoring Service.  Commercieel directeur AgriSyst, Twan van Dijk, legt uit dat de activiteiten van VetAsyst zeer goed aansluiten bij de activiteiten van AgriSyst. "AgriSyst is leidend op het gebied van eenvoudig en foutloos vastleggen en monitoren van data in de stal. Hierdoor maken we waardevolle managementinformatie beschikbaar om extra rendement te realiseren. Internationaal is er veel vraag naar het volledig digitaliseren van de veterinaire administratie, bij zowel de veehouder als dierenartsen. Dit is van groot belang voor de toekomst van de veehouderij. Daarom willen wij dit platform ontwikkelen voor alle dierenartsen en veehouders."

VetAsyst: for smart farmers and smart vets

 

» Persbericht downloaden