AgriSyst softwarepartner in omvangrijk Brits varkensonderzoek. Je registreert hun individuele groeicurve, voeropname en slachtresultaat en noteert...

lees meer

Veel varkenshouders praten er over, een aantal brengt het daadwerkelijk in de praktijk: gewichtsmonitoring in combinatie met voeropname. Als je het...

lees meer

Herken je dit: Eén keer per kwartaal bespreek je het periodieke resultaat van de vleesvarkens. Dan heb je een idee van behaalde resultaten in het...

lees meer

We werken steeds meer met mobiele apparaten. Smartphones en tablets zijn de normaalste zaak van de wereld, evenals toegang tot internet. Ook in de...

lees meer

Voer- en fokkerijadviseurs spelen samen met de dierenarts een belangrijke rol bij varkenshouders. Ze komen op bezoek bij veel verschillende bedrijven...

lees meer

In een modern varkensbedrijf lijkt het alsof alle locaties waar de zeugen een plekje krijgen hetzelfde zijn. Toch zijn er veel verschillen in een...

lees meer

Varkenshouder Henri de Vries houdt zijn biggen, zeugen en vleesvarkens op meerdere locaties. Vijf jaar geleden begon hij met het gebruik van het RFID...

lees meer