Delen van KI-data leidt tot kwaliteitsverbetering

Wist je dat geneticaleveranciers in de varkenshouderij verantwoordelijk zijn voor een groot deel van het resultaat? Een enorme belangrijke schakel aan het begin van de keten, samen met het KI-station. Als varkenshouder is het dan ook interessant hierin te investeren om zo op den duur steeds doelgerichter te kunnen werken. Boeiende materie; je ziet wat je dieren kunnen presteren. En elke keer sta je weer verbaasd over hun prestaties.

Benieuwd hoe je als varkenshouder je genetische resultaten kunt verbeteren?

Door betrouwbare data te verzamelen. Als je gegevens van zowel het KI-station als de varkenshouder deelt en met elkaar koppelt, ontstaan er interessante verbanden. Door de beren op de KI zoveel mogelijk te volgen, spoor je snel dieren op die negatief en positief opvallen. Je kunt worpresultaten volgen; hoeveel nakomelingen de beer geeft, hoeveel mannetjes en vrouwtjes, welke afwijkingen er zijn. Of sperma analyseren en de levensduur bekijken: is het sperma op dag één beter dan op dag vijf? Met behulp van de verzamelde gegevens verbeteren de resultaten bij de varkenshouder én het KI station. Varkenshouders krijgen een beter product en het KI station een betere kwaliteit.

BerenMonitor

Deze manier van data verzamelen wordt door het KI-station Klasse KI samen met AgriSyst gedaan onder de naam BerenMonitor. Vierentwintig bedrijven zijn inmiddels aangesloten. Hoe dat in zijn werk gaat? Neem bijvoorbeeld één beer die dertig doses in één dag verspreidt. De aangesloten varkenshouders registreren allemaal de naam van de vader, gegevens van de dekkingen worden vastgelegd en teruggekoppeld naar de donorbeer. Doe je dat wekelijks, dan heb je alle informatie over de vader geanalyseerd over diverse klanten. Stel dat één klant niet tevreden is en de andere klanten wel, dan kan een analyse van zijn prestaties worden getoond via de beerkaart.

Benchmark per kwartaal

Meerwaarde voor bedrijven is dat de gedeelde data een benchmark per kwartaal opleveren. Prestaties van aangesloten bedrijven worden vergeleken met de totale markt. Dat is interessant, met name als er grote verschillen te zien zijn. Door dekkingen van de dieren op te volgen, heb je een volledige terugkoppeling; je kunt zelfs terugkijken met behulp van de slachtresultaten. Zo worden resultaten van laboratoriumwerk en prestaties van donorberen zichtbaar. Leerzame data, waarmee processen worden verbeterd en op basis waarvan men belangrijke managementbeslissingen neemt.

Data delen en koppelen in vertrouwen

Data delen in alle openheid is natuurlijk een kwestie van vertrouwen; samen maak je de afspraak van wie de data is en wat ermee wordt gedaan. De KI leverancier en de varkenshouder stellen zich hierin beide kwetsbaar op. Als alles prima gaat is dat geweldig, maar ook als resultaten tegenvallen, kan daar meteen op worden ingespeeld. Mensen in het laboratorium die afwijkingen opsporen, kunnen op basis daarvan direct ingrijpen met de laatst beschikbare data uit de database. Ook komt het voor dat de beer slecht presteert, terwijl het zaad goed is. Zoiets was vroeger niet mogelijk, data over sperma afwijkingen waren simpelweg niet beschikbaar of niet te gebruiken. Nu kun je op basis van deze data een nieuw proces opstarten en mensen in het lab bijscholen om productieresultaten te verbeteren.

Toekomstmuziek

Het liefst zouden we de databases verder uitbreiden en meer bedrijven laten deelnemen. Je stuurt zo beter op vruchtbaarheid, aantal vleesvarkens en aantal dieren per zeug. Ook is op den duur een track & trace systeem mogelijk: Wat komt er in de supermarkt terecht en wat eet de consument? Dat is toch meer dan fantastisch! Meer weten? Lees dan hier verder.