VoerConversieMonitor onmisbaar voor varkenshouders van de toekomst

 

VoerConversieMonitor: onmisbaar voor varkenshouders van de toekomst

Veel varkenshouders praten er over, een aantal brengt het daadwerkelijk in de praktijk: gewichtsmonitoring in combinatie met voeropname. Als je het proces slim inregelt heb je er weinig omkijken naar en levert het veel waardevolle managementinformatie op. Varkenshouders van de toekomst willen niet meer zonder.

“Faalkosten reduceren is het belangrijkste argument om te starten met VoerConversieMonitor”, stelt Sam van Boekel, productmanager bij AgriSyst. “Een gemiddeld varken levert geen extra geld op. De negatieve uitschieters daarentegen, zorgen voor opbrengstderving. Deze moet je aanpakken, want dáár zit de winst. Dit krijg je alleen inzichtelijk door data bij te houden en te vertalen naar managementinfo.” Sam is ervan overtuigd dat VoerConversieMonitor de toekomst heeft. “Met de Weegmonitor van AgriSyst krijg je real time inzicht in de groei en – mits voerdata gekoppeld zijn – de actuele voederconversie van de varkens. Dit is uitstekend te automatiseren, zodat het verzamelen van de data geen extra tijd kost. Door een aantal rondes bij te houden bouw je een bedrijfsspecifieke referentie op. Een benchmark op basis van jouw genetica, jouw stal, jouw voer en jouw medewerkers. Dan heb je goud in handen om te sturen op groeps- of zelfs individuele resultaten van de varkens.”

Elke klant zijn eigen rapport
Collega Anke Houben, projectmanager bij AgriSyst, beaamt dit. “We helpen de varkenshouders bij de opstart. We starten met vaststelling van het doel waarvoor de ondernemer VoerConversieMonitor wil inzetten. Op basis daarvan geven we advies hoe de varkenshouder dit op het bedrijf praktisch kan inregelen en stellen we een maatwerkrapport op. Met een overzichtelijk dashboard van actuele resultaten, afgestemd op de informatiebehoefte van de klant. Geen standaard rapporten waar je het mee moet doen, maar maatwerk om gericht te kunnen sturen op resultaat”, bevestigt de projectmanager. “En indien gewenst maken we extra analyses om problemen op te lossen.”

Geen extra werk, wel waardevolle data
De Houbensteyn Groep uit Ysselsteyn (Limburg) werkt sinds begin 2019 met de VoerConversieMonitor. Het bedrijf heeft een omvang van 5.000 zeugen en 30.000 vleesvarkens. Martin Houben, de eigenaar, legt uit hoe efficiënt zij de gewichtsmonitoring ingeregeld hebben. “In zeven vleesvarkenshokken van ongeveer twintig varkens staat een ‘slimme’ weegschaal staan. Deze staat zó opgesteld dat de varkens, die van de ene kant naar de andere kant van het hok lopen, via de doorloopweegschaal moeten. De weegschaal weet of er één of twee varkens op staan en registreert zo’n 300 wegingen per groep per dag. Daaruit berekent hij het gemiddelde gewicht van dat hok. De data van de weegschaal en de voergift van het brijvoerventiel zijn gekoppeld aan de Weegmonitor-software van AgriSyst. De medewerkers noteren opmerkingen zoals behandelingen, temperatuur, afleveringen, etc. Vervolgens krijg ik wekelijks ons bedrijfsspecifieke rapport in mijn mailbox. Zo kost het ons geen extra tijd in de stal, maar bouwen we waardevolle kennis op. We gaan zo van algemene groeimodellen naar praktische werkelijkheid.”

Kennis is macht
De ondernemer is enthousiast over de eerste inzichten: “Zo zien we op ons bedrijf dat een afdelingstemperatuur boven de 25 graden nauwelijks invloed heeft op de voeropname en groei, maar onrust in de stal, door bijvoorbeeld het uitladen van varkens, wel. De clou is om de data om te zetten naar managementinformatie. Het rapport van AgriSyst helpt ons daarbij, maar we moeten wél zelf de conclusies trekken. Het motiveert de medewerkers om hier mee bezig te zijn. Zo zeer dat we in onze nieuwe stal twaalf weegschalen gaan plaatsen. Ik ben er van overtuigd dat de varkenshouderij van de toekomst niet meer zonder deze data kan.”

Signaleren en bijsturen
Ook in Oekraïne vindt de VoerConversieMonitor zijn weg. Op een groot varkensbedrijf, verdeeld over meerdere locaties, volgen ze sinds een aantal jaar de gewichtsontwikkeling van de gespeende biggen en vleesvarkens. “We zijn hier destijds mee gestart om groei en voederconversie te monitoren”, vertelt de bedrijfsleider. “Medewerkers wegen de biggen en vleesvarkens op de centrale gang met een groepsweegschaal. De data noteren ze in een Excelsheet. Wekelijks wegen we 250 biggen en 150 vleesvarkens. Dat is uiteraard erg arbeidsintensief, maar tevens een snel signaleringssysteem bij fouten. Én omdat we verschillen tussen stallen kunnen meten is het een goede motivatie voor het personeel om verbeteringen te realiseren”, zegt de bedrijfsleider met een glimlach. Op twee locaties zijn ze nu met de AgriSyst VoerConversieMonitor gestart om data makkelijker te analysen en resultaten eenvoudiger te monitoren. “Op onze brijvoerbedrijven zijn we in staat om groei en voederconversie wekelijks te volgen aangezien de voergift gekoppeld is aan de weeggegevens. Zo zien we direct wat het effect is van nieuwe grondstoffen in het rantsoen, een gewijzigde voersamenstelling of een ander voerschema. Op onze droogvoerbedrijven lukt dit helaas niet, omdat we de voergift niet per afdeling kunnen registreren.” Een tip heeft de Oekraïense bedrijfsleider ook: “Weeg altijd op hetzelfde moment van de dag. Een gevulde maag kan al een enorm verschil betekenen in het gemiddelde gewicht, zeker op brijvoerbedrijven.”

Ook aan de slag?
Klik HIER voor meer informatie over de VoerConversieMonitor.